Młodzież Przeciw Uzależnieniom - plakat

Na potrzeby plakatu na rzecz profilaktyki uzależnień wśród uczniów stworzyłem szereg ikonek przedstawiających "programowe" używki, które ułożyłem w kształt czaszki.
Plakat miał zachęcać młodzież do wzięcia udziału w konkursie na scenariusz filmowy.